+48 721 26 26 26 marzena@neuronydoroboty.pl

Szkolenia online / stacjonarnie!

Skontaktuj się ze mną: +48 721 26 26 26 marzena@neuronydoroboty.pl

Prowadzę szkolenia online oraz stacjonarnie na terenie całej Polski

Korzyści dla uczestnika:

 

Zrozumie zasady tworzenia bezpiecznego środowiska pracy

i uświadomi sobie starty z modelu CHNS - chodzenia na skróty

 

Pozna mechanizm nieodwracalności konsekwencji

 

Pozna mechanizmy neuronalne tworzenia i podejmowania pochopnych decyzji

 

Zrozumie kontekst praca - dom

oraz zrozumie rolę służby BHP

 

Zrozumie rolę zwracania uwagi

i zgłaszania ZPW zagrożeń potencjalnie wypadkowych

 

Oszacuje Bradley Scale w swoim zespole

Korzyści dla uczestnika:

 

Zrozumie zasady tworzenia bezpiecznego środowiska pracy

i uświadomi sobie straty wynikające z korzystania z modelu CHNS

 

Pozna mechanizm nieodwracalności konsekwencji

 

Pozna mechanizmy neuronalne tworzenia i podejmowania pochopnych decyzji

 

Zrozumie kontekst praca - dom

oraz zrozumie rolę służby BHP

 

Zrozumie rolę zwracania uwagi

i zgłaszania ZPW zagrożeń potencjalnie wypadkowych

 

Oszacuje Bradley Scale w swoim zespole

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo

 

- warsztaty dla pracowników

Przejdź do kontaktu

Korzyści dla uczestnika:

 

Przeprowadzi Audyt marki BHP

 

Zrozumie rolę prostej komunikacji

w obszarze H&S

 

Pozna wagę interwencji pozytywnej

i feedbacku w kształtowaniu markerów somatycznych marki

 

Pozna 5 archetypów marek osobistych

 

 Wykorzysta narzędzia do komunikacji marki - SEO, Storytelling, Vlog, spójność, networking

 

 Skorzysta z metody k. Vonneguta

do projektowania celów

 

 Zidentyfikuje punkty styku z marką

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Marka BHP Biznes Partnera

Przejdź do kontaktu

Korzyści dla uczestnika:

 

Pozna rolę przekazu w social mediach

 

Zrozumie stosowanie zasad cybersemantyki w budowaniu przekazu Safety

 

 Pozna działanie legendy miejskiej

i treści viralowych jako narzędzi do przedstawiania wartości bezpieczeństwa

 

Zrozumie rolę real time marketingu

w kreowaniu przekazu w mediach społecznościowych

 

Wykorzysta odpowiednie narzędzia do tworzenia czytelnych grafik (zgodnych z aktualnymi warunkami)

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Social media

w BHP

Przejdź do kontaktu

Korzyści dla uczestnika:

 

Zrozumie różnicę między audytem behawioralnym a Safety Leader Interaction

 

Pozna kompletny proces przeprowadzania audytu

 

Otrzyma narzędzia do udzielania feedbacku

 

Otrzyma narzędzia do tworzenia interwencji pozytywnych

 

Zrozumie idę BBS i H&S

 

Wykona testowy audyt podczas szkolenia

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Audyt behawioralny

Przejdź do kontaktu

Korzyści dla uczestnika:

 

Zrozumie rolę widocznego przywództwa w zakresie BHP

i nieodwracalności konsekwencji

 

 Poszerzy wiedzę o kluczowe KPI i wskaźniki dotyczące pomiaru bezpieczeństwa

 

Zrozumie rolę  bezpieczeństwa jako kluczowego parametru kreowania dobrostanu pracowników

 

Pozna kluczowe błędy podważające wdrażanie kultury bezpieczeństwa

 

Zaznajomi się z rolą Krzywej Bradleya

w Safety leadership

 

Pozna rolę mikrokorekty P.O`Neilla

 

Zrozumie zasadność Safety Day

w organizacji i rolę BHP Biznes Partnera

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Leadership w BHP

Przejdź do kontaktu

Korzyści dla uczestnika:

 

 Pozna narzędzia do udzielania informacji zwrotnej zgodne z zasadami Nneurodydaktyki

 

Świadomie zastosuje narzędzia do wzmacniania zachowań bezpiecznych

 

Efektywnie skoryguje zachowania ryzykowne

 

 Zastosuje zbadane interwencje pozytywne do optymalizacji bezpiecznej pracy

 

Nauczy się przeprowadzać audyt pracy zespołu przy użyciu Metaplanu, aby  zdiagnozować obszary wymagające zmiany

 

 Zrozumie rolę budowy nawyku i pozna narzędzia mikrokorekty w BHP

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Informacja zwrotna w BHP

Przejdź do kontaktu

Korzyści dla uczestnika:

 

 Zrozumie algorytm nieodwracalności konsekwencji

 

 Dostrzeże zasadność i rolę interwencji pozytywnych jako narzędzia protekcyjnego bezpiecznej pracy

 

Pozna model korzyści ignorowania zagrożeń i nauczy się neuroplastycznie go modyfikować

 

Zapozna się z budową skutecznego nawyku

 

Wdroży w organizacji zarządzanie przez mikrokoretkę

 

 Zastosuje 10 wybranych technik interwencji pozytywnej

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Interwencje pozytywne

i budowa dobrych nawyków

Interwencje pozytywne i budowa dobrych nawyków

Przejdź do kontaktu

Korzyści dla uczestnika:

 

Otrzyma gotowy pakiet narzędzi wspierających pracę Safety Trainer

 

 Zaprojektuje ćwiczenie, zadanie, prostą grę zgodnie z metodologią

 

Nauczy się pracować z oporem przed zmianą w organizacji

 

 Zdobędzie wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia komunikacji w sytuacji wypadku śmiertelnego