SKLEP

SKLEP

+48 721 26 26 26

SZKOLENIA ONLINE I STACJONARNE  ◉  KURSY  ◉  WEBINARY  ◉  BADANIA  ◉  SPEECH POWER

Korzyści dla uczestnika:

 

Zrozumie zasady tworzenia bezpiecznego środowiska pracy

i uświadomi sobie starty z modelu CHNS - chodzenia na skróty

 

Pozna mechanizm nieodwracalności konsekwencji

 

Pozna mechanizmy neuronalne tworzenia i podejmowania pochopnych decyzji

 

Zrozumie kontekst praca - dom

oraz zrozumie rolę służby BHP

 

Zrozumie rolę zwracania uwagi

i zgłaszania ZPW zagrożeń potencjalnie wypadkowych

 

Oszacuje Bradley Scale w swoim zespole

Korzyści dla uczestnika:

 

Zrozumie zasady tworzenia bezpiecznego środowiska pracy

i uświadomi sobie straty wynikające z korzystania z modelu CHNS

 

Pozna mechanizm nieodwracalności konsekwencji

 

Pozna mechanizmy neuronalne tworzenia i podejmowania pochopnych decyzji

 

Zrozumie kontekst praca - dom

oraz zrozumie rolę służby BHP

 

Zrozumie rolę zwracania uwagi

i zgłaszania ZPW zagrożeń potencjalnie wypadkowych

 

Oszacuje Bradley Scale w swoim zespole

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo

 

- warsztaty dla pracowników

Korzyści dla uczestnika:

 

Przeprowadzi Audyt marki BHP

 

Zrozumie rolę prostej komunikacji

w obszarze H&S

 

Pozna wagę interwencji pozytywnej

i feedbacku w kształtowaniu markerów somatycznych marki

 

Pozna 5 archetypów marek osobistych

 

 Wykorzysta narzędzia do komunikacji marki - SEO, Storytelling, Vlog, spójność, networking

 

 Skorzysta z metody k. Vonneguta

do projektowania celów

 

 Zidentyfikuje punkty styku z marką

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Marka BHP Biznes Partnera

Korzyści dla uczestnika:

 

Pozna rolę przekazu w social mediach

 

Zrozumie stosowanie zasad cybersemantyki w budowaniu przekazu Safety

 

 Pozna działanie legendy miejskiej

i treści viralowych jako narzędzi do przedstawiania wartości bezpieczeństwa

 

Zrozumie rolę real time marketingu

w kreowaniu przekazu w mediach społecznościowych

 

Wykorzysta odpowiednie narzędzia do tworzenia czytelnych grafik (zgodnych z aktualnymi warunkami)

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Social media

w BHP

Korzyści dla uczestnika:

 

Zrozumie różnicę między audytem behawioralnym a Safety Leader Interaction

 

Pozna kompletny proces przeprowadzania audytu

 

Otrzyma narzędzia do udzielania feedbacku

 

Otrzyma narzędzia do tworzenia interwencji pozytywnych

 

Zrozumie idę BBS i H&S

 

Wykona testowy audyt podczas szkolenia

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Audyt behawioralny

Korzyści dla uczestnika:

 

Zrozumie rolę widocznego przywództwa w zakresie BHP

i nieodwracalności konsekwencji

 

 Poszerzy wiedzę o kluczowe KPI i wskaźniki dotyczące pomiaru bezpieczeństwa

 

Zrozumie rolę  bezpieczeństwa jako kluczowego parametru kreowania dobrostanu pracowników

 

Pozna kluczowe błędy podważające wdrażanie kultury bezpieczeństwa

 

Zaznajomi się z rolą Krzywej Bradleya

w Safety leadership

 

Pozna rolę mikrokorekty P.O`Neilla

 

Zrozumie zasadność Safety Day

w organizacji i rolę BHP Biznes Partnera

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Leadership w BHP

Korzyści dla uczestnika:

 

 Pozna narzędzia do udzielania informacji zwrotnej zgodne z zasadami Nneurodydaktyki

 

Świadomie zastosuje narzędzia do wzmacniania zachowań bezpiecznych

 

Efektywnie skoryguje zachowania ryzykowne

 

 Zastosuje zbadane interwencje pozytywne do optymalizacji bezpiecznej pracy

 

Nauczy się przeprowadzać audyt pracy zespołu przy użyciu Metaplanu, aby  zdiagnozować obszary wymagające zmiany

 

 Zrozumie rolę budowy nawyku i pozna narzędzia mikrokorekty w BHP

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Informacja zwrotna w BHP

Korzyści dla uczestnika:

 

 Zrozumie algorytm nieodwracalności konsekwencji

 

 Dostrzeże zasadność i rolę interwencji pozytywnych jako narzędzia protekcyjnego bezpiecznej pracy

 

Pozna model korzyści ignorowania zagrożeń i nauczy się neuroplastycznie go modyfikować

 

Zapozna się z budową skutecznego nawyku

 

Wdroży w organizacji zarządzanie przez mikrokoretkę

 

 Zastosuje 10 wybranych technik interwencji pozytywnej

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Interwencje pozytywne

i budowa dobrych nawyków

Interwencje pozytywne i budowa dobrych nawyków

Korzyści dla uczestnika:

 

Otrzyma gotowy pakiet narzędzi wspierających pracę Safety Trainer

 

 Zaprojektuje ćwiczenie, zadanie, prostą grę zgodnie z metodologią

 

Nauczy się pracować z oporem przed zmianą w organizacji

 

 Zdobędzie wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia komunikacji w sytuacji wypadku śmiertelnego

 

 Zaprojektuje narzędzia i aktywności H&S Day

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Narzędzia trenerskie dla Safety Trainer

Korzyści dla uczestnika:

 

Pozna proces mechaniki gier i canvy do budowania nowych historii

 

Pozna metodykę zbierania kluczowych pytań uczących

 

Stworzy prototyp gry

oraz przeprowadzi jej walidację

 

Zbuduje pod nadzorem trenera grę sprawdzającą wiedzę

Korzyści dla uczestnika:

 

Pozna proces mechaniki gier i canvy do budowania nowych historii

 

Pozna metodykę zbierania kluczowych pytań uczących

 

Stworzy prototyp gry

oraz przeprowadzi jej walidację

 

Zbuduje pod nadzorem trenera grę sprawdzającą wiedzę

Korzyści dla uczestnika:

 

Pozna proces mechaniki gier i canvy do budowania nowych historii

 

Pozna metodykę zbierania kluczowych pytań uczących

 

Stworzy prototyp gry oraz przeprowadzi jej walidację

 

Zbuduje grę sprawdzającą wiedzę (pod nadzorem trenera)

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Budowa gry Safety

Korzyści dla uczestnika:

 

Rozumie kim jest BHP Biznes Partner w organizacji personal

i employer branding marki BHP

 

Stosuje nowoczesne formy komunikacji zdalnej w social mediach

 

Rozumie kluczową rolę przekazu

w treningu bezpiecznych zachowań

 

Zna proces uczenia się dorosłych

i odpowiednio do wieku dobiera struktury i narzędzia w oparciu

o specyfikę organizacji

 

Diagnozuje swój potencjał trenerski SWOT trenera

 

Potrafi zaprojektować

i przeprowadzić skutecznie szkolenie począwszy do fazy kontraktu przez rundę zamknięcia

 

Korzysta z narzędzi wspierających pracę zdalną i na Sali szkoleniowej

 

Potrafi diagnozować opór

oraz trudne sytuacje podczas szkolenia

 

Przygotowuje graficznie materiały

i narzędzia do pracy

 

Przeprowadza skuteczną ewaluację procesu szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 

Dowie się, kim jest BHP Biznes Partner

w organizacji personal i employer branding marki BHP

 

 Zastosuje nowoczesne formy komunikacji zdalnej w social mediach

 

 Zrozumie kluczową rolę przekazu

w treningu bezpiecznych zachowań

 

 Pozna proces uczenia się dorosłych

i dobierze struktury

i narzędzia odpowiednie do wieku (w oparciu o specyfikę organizacji)

 

 Zdiagnozuje swój potencjał trenerski SWOT 

 

Będzie umiał zaprojektować i przeprowadzić skutecznie szkolenie (od fazy kontraktu do rundy zamknięcia)

 

Wykorzysta narzędzia wspierające pracę zdalną i pracę na sali szkoleniowej

 

 Nauczy się diagnozować opór oraz trudne sytuacje podczas szkolenia

 

Przygotuje graficznie materiały

i narzędzia niezbędne do pracy

 

Przeprowadzi skuteczną ewaluację procesu szkolenia

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Kurs trenerski dla służby BHP

Korzyści dla uczestnika:

 

Zwiększa poczucie autonomii, spokoju w obliczu trudnej sytuacji/kryzysu (opanowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem)

 

Uruchamia racjonalne myślenie,

podnosi poczucie własnej wartości

i optymizmu

 

Zwiększa poziom szczęście

oraz inteligencję emocjonalną

 

Wskazuje poczucie sensu i celu, czyli wiara w to, że nasze życie ma sens

 

Podnosi poczucie humoru, altruizmu, empatii, miłości i współczucia

 

Podnosi kompetencje społeczne, konstruktywne relacje z ludźmi, angażowanie się w relacje

 

Zwiększa zdolność adaptacji (wytrwałość, cierpliwość, elastyczność, akceptowanie tego, na co nie mam wpływu, szukania kreatywnych rozwiązań sytuacji problemowych, aktywnych strategii radzenia sobie)

Korzyści dla uczestnika:

 

Zwiększa poczucie autonomii, spokoju w obliczu trudnej sytuacji/kryzysu (opanowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem)

 

Uruchamia racjonalne myślenie,

podnosi poczucie własnej wartości

i optymizmu

 

Zwiększa poziom szczęście

oraz inteligencję emocjonalną

 

Wskazuje poczucie sensu i celu, czyli wiara w to, że nasze życie ma sens

 

Podnosi poczucie humoru, altruizmu, empatii, miłości i współczucia

 

Podnosi kompetencje społeczne, konstruktywne relacje z ludźmi, angażowanie się w relacje

 

Zwiększa zdolność adaptacji (wytrwałość, cierpliwość, elastyczność, akceptowanie tego, na co nie mam wpływu, szukania kreatywnych rozwiązań sytuacji problemowych, aktywnych strategii radzenia sobie)

Korzyści dla uczestnika:

 

Zwiększy poczucie autonomii, spokoju w obliczu trudnej sytuacji / kryzysu (opanowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem)

 

Uruchomi racjonalne myślenie,

podniesie poczucie własnej wartości i optymizmu

 

Zwiększy poziom szczęścia oraz inteligencji emocjonalnej

 

Wskaże poczucie sensu i celu, czyli wiarę w to, że życie ma sens

 

 Zwiększy zasoby poczucia humoru, altruizmu, empatii, miłości i współczucia

 

Podniesie kompetencje społeczne, konstruktywne relacje z ludźmi, angażowanie się w relacje

 

Zwiększy zdolność adaptacji (wytrwałość, cierpliwość, elastyczność, akceptowanie tego, na co nie wpływu, szukanie kreatywnych rozwiązań sytuacji problemowych, aktywnych strategii pokonywania trudności)

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Indywidualna sesja coachingowa

 

Koszt: 500 zł / 45 min

Sesje coachingu kariery

 

Umów się na spotkanie

Mózg na home office

Korzyści dla uczestnika:

 

Ustali specyfikę pracy w relacji indywidualnej

 

 Pozna i będzie umiał zastosować warunki, zasady i etykę coachingu

 

Zaznajomi się z narzędziami coachingowymi / z modelem GROW

 

Wykorzysta techniki prowoaktywne do pobudzania myślenia

 

 Pozna tajniki przeprowadzania jednostki przez zmianę

 

 Zdiagnozuje siły sygnaturowe klienta

 

 Zastosuje narzędzia MBO do pracy  

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Coaching kariery

 

- jak nauczyć się myśleć pytaniami

Korzyści dla uczestnika:

 

Zna proces uczenia się dorosłych

i odpowiednio do wieku dobiera struktury i narzędzia

 

Diagnozuje swój potencjał trenerski SWOT trenera

 

Potrafi zaprojektować

i przeprowadzić skutecznie szkolenie począwszy do fazy kontraktu przez rundę zamknięcia

 

Korzysta z narzędzi wspierających pracę zdalną i na Sali szkoleniowej

 

Potrafi diagnozować opór oraz trudne sytuacje podczas szkolenia

 

Przygotowuje graficznie materiały

i narzędzia do pracy

 

Przeprowadza skuteczną ewaluację procesu szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 

 Zapozna się z procesem uczenia się dorosłych, dobierze struktury i narzędzia odpowiednie do wieku

 

 Zdiagnozuje swój potencjał trenerski SWOT 

 

 Nauczy się projektować i przeprowadzać skuteczne szkolenie 

 

 Skorzysta z narzędzi wspierających pracę zdalną i pracę na sali szkoleniowej

 

Prawidłowo zdiagnozuje opór oraz trudne sytuacje podczas szkolenia

 

Przygotowuje graficznie materiały

i narzędzia niezbędne do pracy

 

Przeprowadzi skuteczną ewaluację procesu szkolenia

Zainteresowało Cię to szkolenie?

TTT, czyli jak stać się skutecznym trenerem

Korzyści dla uczestnika:

 

 Zrozumie istotę dobrostanu pracownika i rolę organizacji w jego budowaniu

 

Nauczy się wspierać zasoby mentalne i podnosić zasoby rezylientne pracowników

 

 Zaprojektuje działania podnoszące dobrostan

 

Wdroży narzędzia diagnozujące dobrostan pracowników i zbada poziom zaangażowania w pracę

 

 Skorzysta z sił sygnaturowych zespołu, aby prowadzić aktywność w stanie FLOW

 

 Zaprojektuje zadania wg zasad neuronauki - 3F

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Zarządzanie dobrostanem

 

– work-life balance

Korzyści dla uczestnika:

 

Zna 5 dysfunkcji pracy zespołowej

i umie je diagnozować

 

Rozumie etapy tworzenia

i budowania zespołu

 

Potrafi wdrożyć skuteczny kontrakt do współpracy

 

Stosuje strategię GOOGLA

w zakresie skutecznej pracy zespołowej

 

Stosuje zbadane interwencje pozytywne do optymalizacji pracy

 

Potrafi przeprowadzić audyt pracy zespołu przy użyciu Metaplanu

 

Stosuje narzędzie FISh Philosophy do budzenia motywacji

i zaangażowania

Korzyści dla uczestnika:

 

 Pozna 5 dysfunkcji pracy zespołowej

i będzie umiał je zdiagnozować

 

 Zrozumie etapy tworzenia i budowania zespołu

 

Wdroży skuteczny kontrakt do współpracy z zespołem

 

 Zastosuje strategię GOOGLA w zakresie skutecznej pracy zespołowej

 

Wykorzysta badane interwencje pozytywne do optymalizacji pracy

 

Nauczy się przeprowadzać audyt pracy zespołu przy użyciu Metaplanu

 

 Zastosuje narzędzie Fish Philosophy do rozbudzenia motywacji i zaangażowania członków swojego teamu

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Trynidad

i Tobago

 

bo współpraca się opłaca

Trynidad i Tobago

 

- bo współpraca się opłaca

Korzyści dla uczestnika:

 

Rozumie znaczenie MBO

w organizacji

 

Korzysta z interwencji pozytywnej do pracy z planem

 

Stosuje nawyki skutecznego działania w S. Coveya

 

Wyznacza cele wg dostępnych narzędzi - WARTO < SMART <

 

Potrafi przeprowadzić analizę SWOT

 

Kaskaduje cele wg cech sygnaturowych członków zespołu

 

Stosuje metody egzekwowania wyników zadań

Korzyści dla uczestnika:

 

 Zrozumie znaczenie MBO w organizacji

 

 Skorzysta z interwencji pozytywnej do pracy z planem

 

 Zastosuje nawyki skutecznego działania

wg S. Coveya

 

Wyznaczy cele wg dostępnych narzędzi - WARTO < SMART 

 

Będzie umiał przeprowadzić analizę SWOT

 

Nauczy się wyznaczania celu wg cech sygnaturowych członków swojego zespołu

 

 Zastosuje metody egzekwowania wyników zadań

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Zarządzanie

przez cele

 

- jak zaplanować wyprawę na biegun i wrócić z niej bezpiecznie

Korzyści dla uczestnika:

 

Zna i rozumie rolę zmiany

w organizacji

 

Potrafi identyfikować interesariuszy  ambasadorów i adwersarzy zmiany

 

Stosuje model K. Lewina, metodę K. Vonneguta, model Adkar, do skutecznego i płynnego zarządzania zmianą

 

Umie stosować mikrokorektę do zapoczątkowania procesu zmiany

 

Rozumie i zna mechanizm budowania nowego nawyku

 

Stosuje model DO IT do komunikacji zmiany i jej prowadzenia

Korzyści dla uczestnika:

 

 Pozna i zrozumie rolę zmiany w organizacji

 

Nauczy się identyfikowania interesariuszy , ambasadorów i adwersarzy zmiany

 

 Zastosuje model K. Lewina, metodę K. Vonneguta oraz model Adkar do skutecznego i płynnego zarządzania zmianą

 

Wprowadzi mikrokorektę do zapoczątkowania procesu zmiany

 

 Zrozumie mechanizm budowania nowego nawyku

 

 Zastosuje model DO IT w komunikacji zmiany i jej prowadzenia

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Zarządzanie zmianą, czyli jak nie kraść innym sera

Korzyści dla uczestnika:

 

Posiada wachlarz narzędzi do budzenia potencjału kreatywnego

w jednostce

 

Stosuje struktury Action Learning do szybkiego uczenia się zespołu

 

Rozwiązuje problemy przy użyciu poznanych technik

 

Korzysta z narzędzia Fail fast jako skutecznego mechanizmu szukania nowych rozwiązań

 

Stosuje rozwiązania myślenia dedukcyjnego i kombinatoryki do sprawnego zarządzania innowacją

 

Budzi potencjał kreatywny zespołu wykorzystując do tego gimnastykę neuronalną

Korzyści dla uczestnika:

 

Zdobędzie wachlarz narzędzi do budzenia potencjału kreatywnego w jednostce

 

 Zastosuje struktury Action Learning do szybkiego uczenia się zespołu

 

Rozwiąże problemy przy użyciu poznanych technik

 

 Skorzysta z narzędzia Fail fast jako skutecznego mechanizmu szukania nowych rozwiązań

 

 Zastosuje rozwiązania myślenia dedukcyjnego i kombinatoryki do sprawnego zarządzania innowacją

 

 Rozbudzi potencjał kreatywny zespołu, wykorzystując do tego gimnastykę neuronalną

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Kreatywność mieszka

w głowie

 

czyli jak korzystać z kory przedczołowej i zmieniać świat na lepsze

Kreatywność mieszka w głowie,

 

czyli jak umiejętnie korzystać z kory przedczołowej i zmieniać świat na lepsze

Korzyści dla uczestnika:

 

Otrzyma narzędzia do przewodzenia zespołu w oparciu o najnowsze odkrycia neuronauki

 

Skutecznie korzysta z narzędzi do budowania zaangażowania i motywacji

 

Dobiera narzędzia delegowania, pracy z celem, feedbacku w zależności od wariancji pokoleniowej

 

Rozumie mechanizm i rolę zmiany

w organizacji oraz umie przez nią przeprowadzić zespół

 

Stosuje narzędzia do pracy

w kryzysie

 

Zna i rozumie rolę inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu

Korzyści dla uczestnika:

 

Otrzyma narzędzia do przewodzenia zespołowi w oparciu o najnowsze odkrycia neuronauki

 

 Skorzysta z narzędzi do budowania zaangażowania i motywacji

 

Dobierze narzędzia feedbacku oraz delegowania pracy z celem, w zależności od wariancji pokoleniowej

 

 Zrozumie mechanizm i rolę zmiany

w organizacji oraz nauczy się, jak skutecznie przeprowadzić przez nią swój zespół

 

 Zastosuje narzędzia do pracy w kryzysie

 

 Pozna i zrozumie rolę inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Narzędzia managera,

 

czyli must have każdego leadera

Korzyści dla uczestnika:

 

Stosuje wartość wolontariatu

w organizacji jako narzędzia budzącego motywację do wspólnego działania

 

Nauczy się generować pomysły

i obudzi potencjał kreatywny

 

Pozna realną wartość pomagania drugiemu człowiekowi

 

Aktywuje mezolimbiczny szlak przyjemności pomagania

 

Otrzyma narzędzia obniżające hedonistyczną adaptację

 

Zrozumie jak działania wolontariackie  wzmacniają lojalność

i przywiązanie społeczne

Korzyści dla uczestnika:

 

Pozna wartość wolontariatu

w organizacji jako narzędzia budzącego motywację do wspólnego działania

 

Nauczy się sposobów generowania pomysłów i obudzi własny potencjał kreatywny

 

Pozna realną wartość pomagania drugiemu człowiekowi

 

 Zaktywuje mezolimbiczny szlak przyjemności pomagania

 

Otrzyma narzędzia obniżające hedonistyczną adaptację

 

Zrozumie, jak działania wolontariackie  wzmacniają lojalność i przywiązanie społeczne

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Wolontariat pracowniczy

- share the joy

Korzyści dla uczestnika:

 

Rozumie role i znaczenie EQ

w procesach biznesowych

 

Identyfikuje anatomiczne porwanie emocjonalne

 

Stosuje i narzędzia inteligencji interpersonalnej

 

Zna i stosuje asertywne komunikaty tym samym zmniejsza kaloryczność sytuacji zapalnych i kryzysowych

 

Identyfikuje swoje emocjonalne

i mentalne schronienie

 

Jasno wyraża swoje potrzeby

w formule NVC

 

Stosuje etyczna narzędzia wpływania

za postawy i zachowanie zespołu

Korzyści dla uczestnika:

 

 Zrozumie role i znaczenie EQ

w procesach biznesowych

 

 Zidentyfikuje anatomiczne porwanie emocjonalne

 

 Zastosuje narzędzia inteligencji interpersonalnej

 

 Pozna i zastosuje asertywne komunikaty, zmniejszając tym samym kaloryczność sytuacji zapalnych i kryzysowych

 

 Zidentyfikuje emocjonalne

i mentalne schronienie własne

 

 Nauczy się jasno wyrażać swoje potrzeby w formule NVC

 

 Zastosuje etyczne narzędzia wpływania

na postawy i zachowanie zespołu

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Inteligencja emocjonalna

w biznesie,

 

czyli jak wznosić organizację na wyższy poziom

Korzyści dla uczestnika:

 

 Zidentyfikuje mocne strony

oraz potrzeby każdego pokolenia

 

 Zastosuje narzędzia komunikacji sprawczej (dedykowane poszczególnym pokoleniom w zakresie motywacji oraz informacji zwrotnej)

 

 Pozna klucz komunikacyjny do danego pokolenia

 

Zrozumie etapy kształtowania się mózgu na przestrzeni lat

 

Poprowadzi transfer wiedzy pokoleniowej w organizacji

 

 Zrozumie rolę i typy grywalizacji jako narzędzia do budowania mostu współpracy międzypokoleniowej

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Diversity managment

 

- pokoleniowy alfabet czyli jak czerpać

z różnorodności zespołu

Diversity managment

 

- pokoleniowy alfabet, czyli jak czerpać z różnorodności zespołu

Korzyści dla uczestnika:

 

Zrozumie różnicę między  marką osobistą czy personal branding

 

Pozna 5 archetypów marek osobistych

 

Korzysta z narzędzie do komunikacji marki - SEO, Storytelling, Vlog, spójność, networking

 

Potrafi zrobić audyt swojej marki szacując kroki milowe

 

Korzysta z metody k. Vonneguta do projektowania celów

 

Identyfikuje punkty styku z marką

 

Dowiedzą się, co jest istotą i co składa się na markę osobistą (social media, SEO, networking, rozwój kariery, PR

i konferencje)

Korzyści dla uczestnika:

 

Zrozumie różnicę między marką osobistą a personal branding

 

Pozna 5 archetypów marek osobistych

 

 Skorzysta z efektywnych narzędzi w komunikacji marki - SEO, Storytelling, Vlog, spójność, networking

 

 Będzie potrafił zrobić audyt swojej marki w oparciu o szacowanie kroków milowych

 

 Skorzysta z metody k. Vonneguta do projektowania celów

 

 Zidentyfikuje punkty styku z marką

 

Dowie się, co jest istotą i składową marki osobistej (social media, SEO, networking, rozwój kariery, PR i konferencje)

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Marka osobista,

 

czyli jak budować niematerialny zasób w organizacji

Korzyści dla uczestnika:

 

Wie gdzie mieszka jego motywacja wewnętrzna OD/DO

 

Zrozumie siłę nawyku i interwencji pozytywnych podnoszących zaangażowanie

 

Korzysta z wielkiej trójki neuronauki do tworzenia  energii do działania

 

Korzysta ze swoich sił sygnaturowych

i uruchamia  w sobie FLOW

 

Stosuje narzędzie filozofii ryby do budowania motywacji własnej i zespołu

 

Zna założenia Nudge Theory i stosuje protokoły interwencji pozytywnych

 

Stosuje legendy miejskie i viralowe opowieści do tworzenia good vibes

 

Zna 5 cech skutecznego

i zmotywowanego zespołu wg Googla

 

Rozumie jak działa Zespół Zaangażowania Społecznego

 

Korzysta z FAIL FAST jako elementu przybliżającego do sukcesu

Korzyści dla uczestnika:

 

Wie gdzie mieszka jego motywacja wewnętrzna OD/DO

 

Zrozumie siłę nawyku i interwencji pozytywnych podnoszących zaangażowanie

 

Korzysta z wielkiej trójki neuronauki do tworzenia  energii do działania

 

Korzysta ze swoich sił sygnaturowych i uruchamia  w sobie FLOW

 

Stosuje narzędzie filozofii ryby do budowania motywacji własnej i zespołu

 

Zna założenia Nudge Theory

i stosuje protokoły interwencji pozytywnych

 

Stosuje legendy miejskie i viralowe opowieści do tworzenia  good vibes

 

Zna 5 cech skutecznego

i zmotywowanego zespołu wg Googla

 

Rozumie jak działa Zespół Zaangażowania Społecznego

 

Korzysta z FAIL FAST jako elementu przybliżającego do sukcesu

Korzyści dla uczestnika:

 

 Dowie się, gdzie mieszka jego motywacja wewnętrzna OD/DO

 

Zrozumie siłę nawyku i interwencji pozytywnych podnoszących zaangażowanie

 

 Skorzysta z Wielkiej Trójki Neuronauki w tworzeniu energii do działania

 

Dostrzeże swoje siły sygnaturowe i uruchomi w sobie FLOW

 

 Zastosuje Filozofię Ryby do budowania motywacji własnej i zespołu

 

Zapozna się z założeniami Nudge Theory i zastosuje protokoły interwencji pozytywnych

 

 Wplecie legendy miejskie i viralowe opowieści do tworzenia  good vibes

 

Zapozna się z 5 cechami skutecznego i zmotywowanego zespołu wg Googla

 

 Zrozumie, jak działa Zespół Zaangażowania Społecznego

 

 Skorzysta z FAIL FAST jako elementu przybliżającego do sukcesu

Zainteresowało Cię to szkolenie?

M jak motywacja,

 

czyli jak budować zaangażowanie

i radość z wykonywanej pracy

Korzyści dla uczestnika:

 

Rozumie zasadę działania markerów somatycznych

 

Tworzy mapę podróży klienta

 

Stosuje heurystyki w działaniach sprzedażowych

 

Zna i rozumie zasady działania błędów poznawczych

 

Zna, umie i tworzy komunikaty

wg Renvoise i Morin

 

Zna 4 kroki procesu perswazji

 

Zna i stosuje teorie leniwego mózgu, inklinacji negatywnej i mentalizacji

 

Umie tworzyć e-komunikaty

w oparciu o założenia cybersemantyki

Korzyści dla uczestnika:

 

 Zrozumie zasadę działania markerów somatycznych

 

 Stworzy mapę podróży klienta

 

 Zastosuje heurystykę w działaniach sprzedażowych

 

 Pozna zasady działania błędów poznawczych

 

Zaznajomi się z komunikatami

wg Renvoise i Morin

 

 Pozna 4 kroki procesu perswazji

 

Wdroży teorie leniwego mózgu, inklinacji negatywnej i mentalizacji do swojego biznesu

 

 Stworzy e-komunikaty w oparciu o założenia cybersemantyki

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Sprzedaż przez relacje

 

czyli jak używać narzędzi neuromarketingu

w procesach sprzedażowych

Sprzedaż przez relacje,

 

czyli jak używać narzędzi neuromarketingu w procesach sprzedażowych

Korzyści dla uczestnika:

 

 Pozna narzędzia do udzielania informacji zwrotnej zgodne z zasadami neurodydaktyki

 

 Będzie umiał zmotywować i zaangażować zespół

oraz współpracowników do otwartej komunikacji

 

Dostrzeże kryzysy zaufania / relacji

i zastosuje odpowiednie narzędzia, by je rozwiązać

 

 Zrozumie rolę trzech kluczowych potrzeb mózgu w udzielaniu informacji zwrotnej

 

 Dowie się, jak aktywować mezolimbiczny szlak przyjemności do wspierania relacji

 

 Zrozumie rolę markerów somatycznych w budowaniu zespołu

 

Będzie umiał świadomie zastosować narzędzia przeciwdziałające dysfunkcjom zespołowym

 

Pozna narzędzia semantyki zdrowego myślenia

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Feed Forward, Feedback, Not Yet,

 

czyli jak skutecznie korzystać

z dobrodziejstw informacji zwrotnej

Korzyści dla uczestnika:

 

Pozna i zrozumie czym jest i jak wpływa na organizm IBIS czyli zespół braku dopasowania informacyjno

- biologicznego

 

Pozna regulatory radzenia sobie

z przeciążeniem zasobów poznawczych

 

Ustali osobiste  parametry i kryteria cyfrowej równowagi między życiem osobistym a pracą

 

Oszacuje swój poziom nomophobii przy pomocy testu diagnostycznego

 

Otrzyma protokół detoxu cyfrowego celem zapobiegania cyfrowej demencji

 

Zrozumie jak funkcjonuje sieć domyślna mózgu DMV

 

Zrozumie rolę deprywacji snu

w kształtowaniu przeciążenia intelektualnego

 

Wdroży narzędzia higieny cyfrowej

- dobre praktyki work - life balance

Korzyści dla uczestnika:

 

Pozna i zrozumie czym jest i jak wpływa na organizm IBIS czyli zespół braku dopasowania informacyjno

- biologicznego

 

Pozna regulatory radzenia sobie

z przeciążeniem zasobów poznawczych

 

Ustali osobiste  parametry i kryteria cyfrowej równowagi między życiem osobistym a pracą

 

Oszacuje swój poziom nomophobii przy pomocy testu diagnostycznego

 

Otrzyma protokół detoxu cyfrowego celem zapobiegania cyfrowej demencji

 

Zrozumie jak funkcjonuje sieć domyślna mózgu DMV

 

Zrozumie rolę deprywacji snu

w kształtowaniu przeciążenia intelektualnego

 

Wdroży narzędzia higieny cyfrowej

- dobre praktyki work - life balance

Korzyści dla uczestnika:

 

Pozna i zrozumie, czym jest i jak wpływa na organizm IBIS, czyli zespół braku dopasowania informacyjno - biologicznego

 

Pozna regulatory radzenia sobie z przeciążeniem zasobów poznawczych

 

Ustali osobiste parametry i kryteria cyfrowej równowagi między życiem osobistym a pracą

 

Oszacuje własny poziom nomophobii przy pomocy testu diagnostycznego

 

Otrzyma protokół detoxu cyfrowego, aby móc zapobiegać cyfrowej demencji

 

Pozna, jak funkcjonuje sieć domyślna mózgu DMV

 

Zrozumie rolę deprywacji snu w kształtowaniu przeciążenia intelektualnego

 

Wdroży narzędzia higieny cyfrowej - dobre praktyki work - life balance

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Cyfrowy detox

w onlinowym świecie

 

czyli jak kreować balans między światem

on a offline

Cyfrowy detox w onlinowym świecie,

 

czyli jak kreować balans między światem on a offline

Korzyści dla uczestnika:

 

Pozna cały proces budowania zasobów rezylientnych człowieka

 

Oszacuje swoją sprężystość psychiczną

 

Zrozumie wpływ braku odporności

i sprężystości psychicznej na problemy

 

Będzie świadom wpływu na biznes braku odporności na problemy

i stresory

 

Pozna najczęstsze błędy poznawcze

i wybrane pułapki myślenia

 

Nauczy się identyfikować zasoby składające się na indywidualną odporność (rezyliencję)

 

Nauczy się wzmacniać swoją odporność psychiczną poprzez odpowiednie regulowanie swojego stanu i zasobów

 

Podniesie swoja produktywność